Các chương trình đã thực hiện

Talkshow "Vui Sống Mỗi Ngày" - Trò chuyện cùng nhạc sĩ Hà Quang Minh

Chương trình "Vui Sống Mỗi Ngày", phát sóng 45 phút hàng ngày trên VTV3 từ 11g đến 11g45. Chương trình do công ty Chu Thị phối hợp với Đài Truyển Hình Việt Nam VTV sản xuất - công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân...

Talkshow "Vui Sống Mỗi Ngày" - Vào bếp cùng hoa hậu Dương Mỹ Linh

Chương trình "Vui Sống Mỗi Ngày", phát sóng 45 phút hàng ngày trên VTV3 từ 11g đến 11g45. Chương trình do công ty Chu Thị phối hợp với Đài Truyển Hình Việt Nam VTV sản xuất - công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân...

NTK Hà Nhật Tiến - Thời Trang & Đam Mê [VTV9 - 13.10.2012]

Fashion Show "Thời Trang và Đam Mê" nơi chia sẻ niềm đam mê thời trang của bạn.

NTK Anna Vo - Thời Trang & Đam Mê [VTV9 - 29.09.2012]

Fashion Show "Thời Trang và Đam Mê" nơi chia sẻ niềm đam mê thời trang của bạn.

Talkshow "Vui Sống Mỗi Ngày" - Ca sĩ Hoàng Lê Vi

Chương trình "Vui Sống Mỗi Ngày", phát sóng 45 phút hàng ngày trên VTV3 từ 11g đến 11g45. Chương trình do công ty Chu Thị phối hợp với Đài Truyển Hình Việt Nam VTV sản xuất - công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân...

Talkshow "Vui Sống Mỗi Ngày" - Nhóm 365

Chương trình "Vui Sống Mỗi Ngày", phát sóng 45 phút hàng ngày trên VTV3 từ 11g đến 11g45. Chương trình do công ty Chu Thị phối hợp với Đài Truyển Hình Việt Nam VTV sản xuất - công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân...

Lek Chi - Thời Trang & Đam Mê [VTV9 - 22.09.2012]

Fashion Show "Thời Trang và Đam Mê" nơi chia sẻ niềm đam mê thời trang của bạn.

NTK Nguyễn Công Trí - Thời Trang & Đam Mê [VTV9 - 15.09.2012]

Fashion Show "Thời Trang và Đam Mê" nơi chia sẻ niềm đam mê thời trang của bạn.

Talkshow "Vui Sống Mỗi Ngày" - Vào bếp

Chương trình "Vui Sống Mỗi Ngày", phát sóng 45 phút hàng ngày trên VTV3 từ 11g đến 11g45. Chương trình do công ty Chu Thị phối hợp với Đài Truyển Hình Việt Nam VTV sản xuất - công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân...

NTK Diệu Anh - Thời Trang & Đam Mê [VTV9 - 01.09.2012]

Fashion Show "Thời Trang và Đam Mê" nơi chia sẻ niềm đam mê thời trang của bạn.

Boirdior - Thời Trang & Đam Mê [VTV9 - 18.08.2012]

Fashion Show "Thời Trang và Đam Mê" nơi chia sẻ niềm đam mê thời trang của bạn.

NTK Devon Nguyễn - Thời Trang & Đam Mê [VTV9 - 01.08.2012]

Fashion Show "Thời Trang và Đam Mê" nơi chia sẻ niềm đam mê thời trang của bạn.< 1 2 3 4 5 6 >