Các chương trình đã thực hiện

Chương trình "Thời Trang & Đam Mê" tháng 8 - 2012

Công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân Khấu.

Chương trình "Thời Trang & Đam Mê" tháng 9 - 2012

Công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân Khấu.

Chương trình "Thời Trang A+"

Công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân Khấu.

Chương trình "Thời Trang & Đam Mê" dành cho người mẫu nhí

Công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân Khấu.

Chương trình "Thời Trang và Cuộc Sống" trên kênh HTV1

Công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân Khấu.

Chương trình "Thời Trang và Cuộc Sống" trên kênh HTV7

Công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân Khấu.

Chương trình thời trang "Phong Cách Trẻ 2011 - 2012"

Công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân Khấu.

Chương trình "Tuần lễ Thời Trang Cưới WFW 2010"

Công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân Khấu.

Chương trình "Thời Trang và Cuộc Sống"

Công ty BlackMoon Media Thiết Kế và Thi Công Sân Khấu.< 1 2 3 4 5 6